Methodiek “To take one’s cue from someone.” Deze uitdrukking werd in 1622 voor het eerst genoteerd en betekent zoveel als “Ik weet het niet, ik laat me door jou leiden”. Dit geldt voor jou en evenzeer voor mij. In mijn werk is mijn uitgangspunt altijd een lichaamsgerichte benadering omdat alle overtuigingen die je over jezelf hebt gevormd zich in je lijf hebben vastgezet. Afhankelijk van de behoefte maak ik gebruik van oefeningen en technieken afkomstig uit de bio-energetica, ademhalings- en aardingsoefeningen, geweldloze communicatie, transactionele analyse en systemisch werk volgens Hellinger. Systemisch werk kan zeer veel helderheid verschaffen over de verstrikkingen waarin je vanuit je familie of het gezin waarin je opgroeide verzeild bent geraakt. In een zogenaamde familieopstelling nemen anderen de plaats in van belangrijke personen uit jouw familiesysteem. De voor het systeem relevante informatie wordt de representanten op een nog onbegrepen wijze ingegeven, waardoor de rust in dat systeem kan terugkeren. Een opstelling kan ook inzicht geven in oorzaken van ziektes, relaties op je werk of hardnekkige destructieve patronen.
Inspiratie Inspiratie
“Alleen Allah komt het toe eenzaam te zijn.”    Arabië
Dagelijkse gedachte Dagelijkse gedachte ne Cue   coaching